Hadees: Rasullulah ﷺ ne irshaad farmaaya: Jab momin banda koi gunah karta hai, to us ki wajah se us ke dil par ek siyaah nukta lag jaata hai


phir jab woh us gunah se ruk jaata hai aur toba wa istigfaar kar leta hai,


to (woh kaala nukta khatm hojaata hai aur) dil bilkul saaf hojaata hai


(aur agar us ne toba wa istigfaar nahin kiya) aur mazeed gunah karta raha to dil ki woh siyaahi badhti jaati hai


yahaan tak ke poore dil par chha jaati hai.


(Tirimizi: 3334)

QURANISM.NET
Tirmidhi hadees in hindi, urdu Gunah hadees in hindi urdu english

Random Hadees

Surah Al Ikhlaas Hindi Meaning

Qul huwa Allahu ahadun

(ऐ रसूल) तुम कह दो कि ख़ुदा एक है

Allahu alssamadu

ख़ुदा बरहक़ बेनियाज़ है

Lam yalid walam yooladu

न उसने किसी को जना न उसको किसी ने जना

Walam yakun lahu kufuwan ahadun

और उसका कोई हमसर नहीं