Jo shakhs meri itaa'at karega


woh Jannat mein daakhil hoga.


(Bukhari: 7280)


Hamare liye Hazrat Muhammad ﷺ ko Rasool maanna zaroori hai.


Aap ﷺ ke tareeqon par chalna zaroori hai.


Jo Aap ﷺ ke tareeqon par chalega


woh Jannat mein daakhil hoga.

QURANISM.NET
Bukhari hadees in hindi, urdu Tauheed hadees in hindi urdu english

Random Hadees

Rasulullah ﷺ ne farmaaya:

Imaan waalon mein sab se kaamil Imaan waala woh shakhs hai,

Jis ke akhlaaq sab se achchhe hon

Aur tum mein sab se achchhe log woh hain,

Jo apni biwiyon ke haq mein akhlaaq ke etibaar se sab se achchhe hoon.

(Tirmizi: 1162)