Hadees: Rasullulah ﷺ ne irshaad farmaaya: Jab momin banda koi gunah karta hai, to us ki wajah se us ke dil par ek siyaah nukta lag jaata hai


phir jab woh us gunah se ruk jaata hai aur toba wa istigfaar kar leta hai,


to (woh kaala nukta khatm hojaata hai aur) dil bilkul saaf hojaata hai


(aur agar us ne toba wa istigfaar nahin kiya) aur mazeed gunah karta raha to dil ki woh siyaahi badhti jaati hai


yahaan tak ke poore dil par chha jaati hai.


(Tirimizi: 3334)

QURANISM.NET
Tirmidhi hadees in hindi, urdu Gunah hadees in hindi urdu english

Random Hadees

Sone Se Pahle Ki Dua

Surah Al Ikhas

Qul huwa Allahu ahad, Allahu assamad, Lam yalid walam yoolad, Walam yakun lahu kufuwan ahad.

Surah Al Falaq

Qul a'aoothu birabbi alfalaq, Min sharri ma khalaq, Wamin sharri ghasiqin ithawaqab, Wamin sharri annaffathatifee al'uqad, Wamin sharri hasidin itha hasad.

Surah Al Nas

Qul a'aoothu birabbi annas, Maliki annas, Ilahi annas, Min sharri alwaswasi alkhannas, Allathee yuwaswisu fee sudoori annas, Mina aljinnati wannas.

(Bukhari, Muslim 4/1723)