Rasoollallah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya : Allah subhanahu us shaksh ki taraf nazar-e-Rahmat nahi karega jo apna kapda takabbur aur Gurur ki sabab se Zameen par Ghaseet kar chalta hai.


(Sahih Bukhari, Vol 7, 5783)

QURANISM.NET
Bukhari hadees in hindi, urdu Takabbur hadees in hindi urdu english

Random Hadees

Allah Ta'ala chor par laanat farmaata hai.

Chori karna bahot bada gunaah hai.

Chori karne waale se Allah Ta'al bahot naaraaz hote hain.

Chori karne waala har ek ke nazdeek,

Naapasand aur zaleel hota hai.

(Bukhari: 6799)