Rasulullah ﷺ ne farmaaya:


Imaan waalon mein sab se kaamil Imaan waala woh shakhs hai,


Jis ke akhlaaq sab se achchhe hon


Aur tum mein sab se achchhe log woh hain,


Jo apni biwiyon ke haq mein akhlaaq ke etibaar se sab se achchhe hoon.


(Tirmizi: 1162)

QURANISM.NET
Tirmidhi hadees in hindi, urdu Akhlaaq hadees in hindi urdu english

Random Hadees

Rasool ﷺ ne farmaaya: Jab tum kisi mareez ke paas (us ka haal poochne ke liye) jaao to us ki zindagi ke baare me tasalli ki baat kaho, kyun ke tumhaari yeh baatein agarche Allah ke faisle ko to nahin badal sakti hai magar is se mareez ka dil khush hoga.

(Tirmizi: 2087)