Bukhari's Hadees 8

Random Hadees

JUMAH KE DIN SURAH AL KAHAF KI TILAWAT

Hazrat Abu Sai'd Al Khudri Radi Allahu Anhu se rivayat hai ki Rasool Allah sallallahu Alaihi wasallam ne farmaya, Jis ne Jumah ke din surah al Kahaf padhi to uss ke liye iss jumah se le kar dosre jumah tak noor ko roshan kar diya jata hai.

( Sahih Al -Jaami :6470)